Daltononderwijs

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Daltononderwijs

Om te beginnen: een Daltonschool is een ‘gewone’ basisschool voor ‘gewone kinderen’ waar we alleen op een andere manier omgaan met elkaar en de leerstof. Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. De vijf kernwaarden die bij ons onderwijs horen:

 • Zelfstandigheid
 • Vrijheid (verantwoordelijkheid)
 • Samenwerking
 • Effectiviteit/doelmatigheid
 • Reflectie

 
Kenmerkend voor Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. Wij houden in het leerprogramma – naast de wettelijke kerndoelen – expliciet rekening met de behoeften, interesses en competenties van kinderen. Hierdoor vormen kinderen zich tot zelfstandige kinderen die goed kunnen plannen en organiseren.

´Waar het kan laten wij kinderen vrij en zelfstandig werken. Waar nodig helpen wij hen bij het zelf doen.´

’s Morgens is bij ons op school Daltontijd. Aan de dagkleuren zien kinderen wanneer het instructietijd is en of deze wel of niet verplicht is voor de hele groep. Dit staat ook in de taakbrief. Kinderen weten van elke taak wat het doel is en wanneer zij deze taak mogen maken en af moeten hebben. Wij stemmen de taakbrief af op het kind. Voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 hanteren we drie niveaus: reductietaak, basistaak en plustaak. 

Onze ambitie
We willen ons verder ontwikkelen op het gebied van instructieroosters, waarbij de eigen inzet en begeleiding van leerkrachten nauwgezet gepland is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: 

 1. Instructies aan groepjes leerlingen 
 2. Instructies aan individuele leerlingen
 3. Momenten waarop leerlingen kunnen inschrijven op hulp of instructie
 4. Pre-teaching momenten
 5. Begeleide inoefening
 6. Hulprondes
 7. Momenten voor reflectiegesprekken met individuele of groepjes leerlingen
 8. Workshops

 

In het Daltonwerkboek staat hoe wij vormgeven aan Daltononderwijs binnen De Zevensprong.

Klik hier om het Daltonwerkboek te downloaden

Licentie Daltonscholen
Alle Daltonscholen in Nederland hebben een licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De NDV bezoekt alle scholen met een licentie regelmatig. Zij evalueert hun onderwijs en waarborgt op die manier een bepaald kwaliteitsniveau. Kijk voor meer informatie op: www.dalton.nl

Delen: