Daltononderwijs

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Daltononderwijs

 

In Stadshagen bevindt zich één van de twee Daltonscholen van Vivente. Een Daltonschool is een normale basisschool waar extra aandacht is voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit (doelmatigheid) en reflectie. Deze kernwaarden zijn de pijlers van ons onderwijs en dit passen wij toe in ons onderwijs en daar houden wij rekening mee met het aanbod van de lesstof. Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.
De vijf kernwaarden die bij ons onderwijs horen:

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid (verantwoordelijkheid)
  • Samenwerking
  • Effectiviteit/doelmatigheid
  • Reflectie

 
Wij houden in het leerprogramma, naast de wettelijke kerndoelen, expliciet rekening met de behoeften, interesses en competenties van kinderen. Hierdoor vormen kinderen zich tot zelfstandige kinderen die goed kunnen plannen en organiseren.
 
´Waar het kan laten wij kinderen vrij en zelfstandig werken. Waar nodig ondersteunen wij hen bij het zelf doen.´
 
De hele dag is bij ons op school Daltontijd. Aan de dagkleuren zien kinderen wanneer het instructietijd is en of deze wel of niet verplicht is voor de hele groep. Dit staat ook in de taakbrief. Kinderen weten van elke taak wat het doel is en wanneer zij deze taak mogen maken en af moeten hebben. Wij stemmen de taakbrief af op het kind. Voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 hanteren we minimaal drie niveaus, maar dit kunnen wij ook uitbreiden al naar gelang de onderwijsbehoeften, interesses en kwaliteiten van uw kind.

Onze ambitie

We willen ons verder ontwikkelen op het gebied van Dalton en de beste Daltonschool van Nederland worden. Dit vraagt een hoop en wij willen samen met u als ouders het beste uit uw zoon/dochter halen.
 
In het Daltonwerkboek staat hoe wij vormgeven aan Daltononderwijs binnen De Zevensprong.
Klik hier om het Daltonwerkboek te downloaden
 
Licentie Daltonscholen
Alle Daltonscholen in Nederland hebben een licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De NDV bezoekt alle scholen met een licentie regelmatig. Onze school heeft in 2018 de maximale verlenging gekregen van vijf jaar! De NDV evalueert het Daltononderwijs en waarborgt op die manier een bepaald kwaliteitsniveau. Kijk voor meer informatie op: www.dalton.nl
 

 

Delen: