Klachten / Vertrouwenspersoon

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Klachten / Vertrouwenspersoon

Klachtenregeling
Het is belangrijk dat de school een omgeving is, waar uw kind, maar ook de medewerkers zich veilig voelen. Een school is echter een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan en er kunnen zich situaties voordoen die het gevoel van veiligheid wegnemen. Meestal worden deze situaties in onderling overleg uitgesproken en bijgelegd. Soms vindt op school een gebeurtenis plaats waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn en een oplossing niet gevonden wordt. Vivente vindt het belangrijk dat wanneer hier een klacht uit voort komt deze zorgvuldig wordt behandeld en beschikt daarom over een klachtenregeling. Deze regeling is bestemd voor alle betrokkenen van onze scholen, zoals leerlingen, ouders en verzorgers, directieleden, vrijwilligers en overige personeelsleden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder “Omgaan met klachten en bezwaren”. Deze kunt u terugvinden op   www.vivente.nu  
 
Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

  • Bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de directeur van de school.
  • Als dit geen oplossing biedt, of u hierbij ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school.
  • Als dit geen oplossing biedt kan de interne vertrouwenspersoon u verwijzen in de te nemen vervolgstappen. 

 

Vertrouwenspersonen
Voor advies kunt u altijd contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon. De gegevens van de interne vertrouwenspersoon vindt u in elke schoolgids. De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. 

Contactgegevens
De gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn:
Henk Grit
Tel. (038) 425 55 42 / 06 24 32 16 61
E-mail: h.grit@viaa.nl

Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt u in contact gebracht met de relevante organisatie.

De adresgegevens van bevoegd gezag zijn:
Vivente
Postbus 40220
8004 DE  ZWOLLE
Tel. (038) 355 65 70
E-mail: klachten@vivente.nu

Vivente is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie, Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel. (030) 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering
Met elkaar staan voor goed onderwijs betekent dat we met elkaar het gesprek voeren over waarden en normen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe je met elkaar omgaat. Als het gedrag van kinderen (of ouders/verzorgers) hier haaks op staat, ontstaat er een probleem. We gaan dan altijd op zoek naar de vraag hoe dit komt. In extreme situaties kan dit leiden tot schorsing of verwijdering. Het document schorsen en verwijderen kunt u vinden op www.vivente.nu.

Downloads:

Delen: