Klachten / Vertrouwenspersoon

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Klachten / Vertrouwenspersoon

Een klacht, wat dan?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school. Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

  • Bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de directeur van de school.
  • Als dit geen oplossing biedt, of u hierbij ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school.
  • Als dit geen oplossing biedt kan de interne vertrouwenspersoon u verwijzen in de te nemen vervolgstappen. 

 

Vertrouwenspersonen
Voor advies kunt u altijd contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon. De gegevens van de interne vertrouwenspersoon vindt u in elke schoolgids. De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. 

Contactgegevens
De gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn:
Henk Grit
Tel. (038) 425 55 42 / 06 24 32 16 61
E-mail: h.grit@viaa.nl

Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt u in contact gebracht met de relevante organisatie.

De adresgegevens van bevoegd gezag zijn:
De Vivente-groep
Postbus 40220
8004 DE  ZWOLLE
Tel. (038) 355 65 70
E-mail: klachten@vivente.nu

De Vivente-groep is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie, Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel. (030) 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Downloads:

Delen: