Leerlingen

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Leerlingen

Elke drie weken vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht en het kind. Tijdens dit gesprek bespreken we met elkaar hoe het gaat. Een hulpmiddel hiervoor zijn reflectiekaarten en natuurlijk ook de behaalde resultaten.

Zelf plannen
Kinderen leren bij ons hun eigen werk organiseren en inplannen. Alle kinderen plannen zelf wanneer zij hun taken uitvoeren. Dat begint al in groep 1 en 2 met een kiesbord. Ieder kind bekijkt wat het wanneer wil doen binnen de afgegeven kaders. Iedere dag heeft een kleur en het kind geeft met deze kleuren aan wanneer hij of zij de taak gaat doen. In groep 8 zijn kinderen in staat hun eigen weekplanning te maken. Op die manier leren ze in vrijheid zelfstandig te werken.

Maatjes
Kinderen leren bij ons samenwerken. Dat doen we met name door het werken met maatjes. Maatjes voeren samen de taken uit. Kinderen weten wat ze moeten doen en met wie. Wij werken veel met maatjes. Deze maatjes wisselen regelmatig. Hierdoor leren kinderen met iedereen samen te werken. Ook als je de ander nog niet zo goed kent. 

Delen: