Leerlingen

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Leerlingen

Elke drie weken vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht en het kind. Tijdens dit gesprek bespreken we met elkaar hoe het gaat. Een hulpmiddel hiervoor zijn reflectiekaarten en natuurlijk ook de behaalde resultaten.

Zelf plannen
Kinderen leren bij ons hun eigen werk organiseren en inplannen. Alle kinderen plannen zelf wanneer zij hun taken uitvoeren. Dat begint al in groep 1 en 2 met een kiesbord. Ieder kind bekijkt wat het wanneer wil doen binnen de afgegeven kaders. Iedere dag heeft een kleur en het kind geeft met deze kleuren aan wanneer hij of zij de taak gaat doen. In groep 8 zijn kinderen in staat hun eigen weekplanning te maken. Op die manier leren ze in vrijheid zelfstandig te werken.

Maatjes
Kinderen leren bij ons samenwerken. Dat doen we met name door het werken met maatjes. Maatjes voeren samen de taken uit. Kinderen weten wat ze moeten doen en met wie. Wij werken veel met maatjes. Deze maatjes wisselen regelmatig. Hierdoor leren kinderen met iedereen samen te werken. Ook als je de ander nog niet zo goed kent. 

Veiligheidsbeleid
Binnen de scholen van de Vivente-groep is veiligheid van groot belang. Leerlingen en medewerkers moeten zich tijdens hun werken op de scholen veilig voelen. Deze veiligheid betreft zowel fysieke als sociale veiligheid. De fysieke veiligheid heeft te maken met de gebouwen en de inrichting ervan. Voor de scholen zijn er ontruimingsplannen, die regelmatig worden gecontroleerd en beproefd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen (brandbestrijdingsmiddelen, noodverlichting, enz.).
 
De sociale veiligheid is een zaak waar de scholen veel aandacht aan besteden. In de lessen, in de contacten met de leerkrachten, tijdens pauzes en activiteiten is de sociale veiligheid van leerlingen van belang en daarom in ieders aandacht.
 

 

Delen: