Leerlingenraad

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Leerlingenraad

De Zevensprong heeft een leerlingenraad. Vanaf groep 5 zitten kinderen in de raad en vertegenwoordigen zij hun klas. De leerlingenraad heeft als doel om kinderen te betrekken bij actuele onderwerpen die op school spelen. De leerlingenraad praat mee over belangrijke zaken, zoals het gebruik en de inrichting van het schoolplein en de invulling van de bibliotheek. Daarnaast bespreken ze ideeën van hun medeleerlingen.

De kinderen in de leerlingenraad halen actief informatie op bij hun klasgenoten. Ze leren zo initiatief te nemen en niet af te wachten. En om samen keuzes te maken, want niet alles kan. Zo maken leerlingen spelenderwijs kennis met democratische beginselen en vergroot dit de betrokkenheid bij de school. 

Delen: