Daltonopleiding Pedagogisch medewerkers Partou

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Daltonopleiding Pedagogisch medewerkers Partou

Afgelopen week zijn de pedagogisch medewerkers van de Buitenschoolse opvang en Peuteropvang Mannagras gestart met de Dalton-opleiding. Dat houdt in dat deze medewerkers meer gaan leren over de  kernwaarde waar extra aandacht is voor  zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit (doelmatigheid) en reflectie. Deze vijf kernwaarde worden  toegepast in het onderwijs van de basisschool de Zevensprong waar de kinderopvang Partou mee samen werkt.

Tijdens deze opleiding zullen de pedagogisch medewerkers kennis en inzicht krijgen in deze visie maar ook ontdekken hoe we dit een vorm kunnen geven in de kinderopvang. De samenwerking met de basisschool de Zevensprong wordt op deze manier verstrekt.

De medewerkers van Partou zijn hier enthousiast over.

13 oktober 2022

Delen: