Geschiedenis in de binnenstad

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Geschiedenis in de binnenstad

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een bezoek gebracht aan de binnenstad van Zwolle in het kader van ‘Zwolle in de oorlog’. Hier zijn zij rondgeleid door twee gidsen en zijn er veel verhalen over de Tweede Wereldoorlog gedeeld die daadwerkelijk op locatie plaats hebben gevonden. Door de vertellingen te beleven op de plek waar het zich heeft afgespeeld, geeft dit een extra dimensie aan de educatieve wandeling. Mooie, hoopvolle, maar natuurlijk ook droevige momenten van de oorlogstijd maakten indruk op de leerlingen (en begeleiders), in het bijzonder de verhalen van leeftijdsgenoten. Eenmaal terug op school heeft de verwerking van de leerstof verder vorm gekregen door zelf verhalen te schrijven en hierbij tekeningen te maken.

21 april 2022

Delen: