Kijkje in groep 3

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Kijkje in groep 3

Tijd voor een kijkje in groep 3! Waar onze leerlingen aan het begin van het schooljaar nog een leeg letterbord hadden hangen in de klas, is datzelfde bord gevuld met maar liefst 33 letters! Ons alfabet stopt na de 26e letter, maar de leerlingen in groep drie leren m.b.v. de methode Lijn 3 ook het verschil tussen de lange en de korte klanken (a/aa), tweetekenklanken en letters als de sch, ch, ng en nk. Uiteraard hoort bij iedere leesletter ook een schrijfletter. Tijdens de schrijflessen leren de leerlingen naast het schrijven van de letters ook de juiste pengreep te hanteren. De schrijfmethode Klinkers (gr 3 t/m 8) sluit naadloos aan op Lijn 3, waardoor leesletters ook direct aangeboden worden in de schrijflessen.

14 december 2021

Delen: