Muziekles

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Muziekles

Mocht u de afgelopen dagen onder schooltijd eens langs ons schoolgebouw gewandeld hebben, dan is de kans groot dat u prachtige muziekklanken heeft gehoord. Meester Jos van MEC Muziek is dit jaar begonnen met het aanbieden van een lessenserie met muziekinstrumenten. Dit keer was zijn auto volgeladen met gitaren voor de bovenbouw en ukeleles voor de onderbouw.
Naast dat meester Jos de leerlingen de juiste snaren laat aanslaan, heeft hij ook het team van De Zevensprong op de studiedag van 25 oktober jl. training gegeven omtrent de muziekmethode Eigenwijs die wij op school gebruiken.

22 november

Delen: