Paasviering

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Paasviering

Op donderdag 14 april hebben we Pasen op school gevierd. Het bekende Bijbelverhaal van Jezus staat hierin natuurlijk centraal, maar wat deze viering anders maakte dan voorgaande edities, is het besef dat we eindelijk weer samen Pasen mochten vieren. In de loop naar Pasen toe hebben de leerkrachten verhalen in de klas verteld die voorafgaan aan het Paasverhaal en waren er liederen ingestudeerd om samen te zingen. In twee shifts van 6 groepen konden de leerlingen luisteren naar verhalen en liederen die extra ondersteund werden door de Zandprinses Rosa van der Vijver.
 
14 april 2022

Delen: