Placemat

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Placemat

Omdat De Zevensprong een Daltonschool is leren wij met coöperatieve werkvormen. Dit zijn werkvormen waarbij leerlingen samen in kleine groepen een opdracht maken. De werkvorm is zo opgezet dat iedere leerling een gelijk aandeel heeft. 
Bijgevoegd ziet u de coöperatieve werkvorm 'placemat'. Bij deze werkvorm werken leerlingen samen in groepen van vier. In elke groep ligt een placemat in het midden van de tafel. De leerkracht vertelt de opdracht of stelt een vraag. Tijdens de denktijd schrijft elke leerling individueel de informatie in een van de buitenste vakken van de placemat. Daarna volgt de rondpraat, iedere leerling licht zijn antwoord toe. Deze uitkomsten worden in het midden van de placemat op geschreven. Tot slot is er een groepsgesprek waarbij de uitkomsten met elkaar worden vergeleken. Op deze manier worden alle leerlingen uitgedaagd om een eigen inbreng te hebben bij de activiteit. 

24 oktober 2022

Delen: