Schoolkamp

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Schoolkamp

Het schooljaar is alweer een tijdje gestart en een van de eerste grote activiteiten voor groep 8 is hét schoolkamp! We kiezen bewust om aan het begin van het schooljaar op kamp te gaan om te werken aan de verbinding in de groep. Tijdens kamp doen wij dan ook veel samen. Zo starten wij met de fietstocht van 45 km naar Vierhouten. Tijdens de drie dagen doen wij veel groepsspellen, heeft ieder huisje corvee en kan iedere leerling zijn talent showen tijdens de Bonte Avond! Dit jaar hadden wij een gevarieerd programma met cabaret, dans, toneel en een spelshow door de juffen.  

 

De leerkracht van groep 8 staat er niet alleen voor, alle collega’s komen langs om te ondersteunen bij activiteiten en de voorbereidingen van het eten.  

 

Het was weer een geslaagde en gelukkig droge editie!  

10-10-2022

Delen: