Ondersteuning op school / Vragen

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Ondersteuning op school / Vragen

Vragen?
Heeft u vragen over de begeleiding van uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Samen met de leerkracht en eventueel de interne begeleider van de school kijkt u wat de mogelijkheden zijn om uw kind optimaal te begeleiden.

Delen: