Ouders

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Ouders

Onze school staat midden in de samenleving, waarbij voor ons het kind centraal staat. Alleen door goed samen te werken, kun je echt iets voor elkaar betekenen. Ouders en verzorgers zijn onze belangrijkste partners. Samen delen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen.

Ouderbetrokkenheid 3.0: van informeren naar samenwerken
Wij geven samen met ouders vorm aan ons onderwijs in de vorm van ouderbetrokkenheid 3.0. Voor ons betekent dit een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen optrekken en werken aan de (school)ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid 3.0 is een denkwijze die ons en ouders helpt om goed en slim samen te werken en om elkaar te begrijpen. 

Een concreet voorbeeld van ouderbetrokkenheid 3.0 zijn de gesprekken tussen leerkracht, ouders en liefst ook het kind. We bespreken dan met elkaar wat het kind nodig heeft en hoe het kind thuis is. We gaan echt met elkaar in gesprek over de ontwikkeling en behoeften van het kind.

‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.’ 
John F. Kennedy

Samenwerken met ouders
Op verschillende manieren werken we samen met ouders. Vraag en aanbod komen op deze manier bij elkaar. Ook werken wij met verschillende werkgroepen om ons beleid verder vorm te geven. In deze werkgroepen zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd.

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit ouders en houdt zich bezig met de belangen van ouders en werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad. De ouderraad bestaat uit verschillende commissies, zoals een activiteitencommissie, een feestcommissie, commissie voor ‘regelzaken’ en een sportcommissie.

De Zevensprong: een goede keuze
'We kiezen voor De Zevensprong omdat deze niet te massaal is, een christelijke identiteit heeft, bij ons in de wijk staat, een prettige indruk maakt en een open houding richting kinderen en ouders uitstraalt. Onze (drie) kinderen gingen en gaan met veel plezier naar school, de juffen en meesters zijn aardig, betrokken en als er een keer iets is, dan is er ruimte voor gesprek en word je serieus genomen als kinderen én ouders.  Er is veel aandacht voor samenwerken én zelfstandigheid, iets waar onze oudste dochter, die inmiddels op de middelbare school zit, nu van profiteert!'  – Een ouder van De Zevensprong

Delen: