Over ons

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Over ons

‘Stap voor stap jouw talenten ontdekken’
De Zevensprong is een kleinschalige christelijke Daltonbasisschool in een ruime, groene omgeving midden in de wijk Stadshagen in Zwolle. Kinderen leren bij ons zelfstandig werken, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Dit zijn – naast effectiviteit en reflectie – drie van de vijf daltonprincipes, waar wij onderwijs op baseren.

Bij ons krijgt ieder kind persoonlijke aandacht. Wij creëren een veilig leerklimaat, waardoor het talent van ieder kind optimaal tot bloei komt. Kinderen kunnen in onze bibliotheek en kinderwerkplaats hun talenten ontdekken. We vinden ouderparticipatie essentieel en trekken daarom samen met ouders op bij de ontwikkeling van kinderen.

Missie en visie van de school
Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. De vijf kernwaarden die bij ons onderwijs horen:

  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid (verantwoordelijkheid)
  • Reflecteren
  • Effectiviteit

 

Binnen deze snel veranderende maatschappij dragen wij normen en waarden over vanuit een bijbels perspectief. Wij geven kinderen mee wat Jezus ons heeft voorgeleefd en zien dit graag terug in de omgang met elkaar.

´Als ik zie dat een van mijn leerlingen het nog moeilijk vindt om zijn veters te strikken en een ander kind dit al goed kan, dan koppel ik ze aan elkaar zodat ze van elkaar kunnen leren.´ Leerkracht van groep 3

Kinderen leren bij ons hun eigen werk organiseren en inplannen. Alle kinderen plannen zelf wanneer zij hun taken uitvoeren. Dat begint al in groep 1 en 2 met een kiesbord. Ieder kind bekijkt wat het wanneer wil doen binnen de afgegeven kaders. Iedere dag heeft een kleur en het kind geeft met deze kleuren aan wanneer hij of zij de taak gaat doen. In groep 8 zijn kinderen in staat hun eigen weekplanning te maken. Op die manier leren ze in vrijheid zelfstandig te werken.

´Onze leerlingen zijn zelfstandige kinderen, nemen eigen verantwoordelijkheid, kunnen met iedereen samenwerken en zijn klaar voor hun toekomst.´

De school heeft de naam De Zevensprong gekregen omdat:
Het getal zeven neemt zowel in het dagelijkse leven als in de bijbel een belangrijke plaats in. We kiezen er bewust voor een protestantschristelijke school te zijn. Daarnaast maken kinderen zeven sprongen op school: van groep 1 naar groep 8.

Delen: