Samenwerkingspartners

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Samenwerkingspartners

Als school werken wij samen met verschillende instanties/ organisaties die ons ondersteunen vanuit verschillende behoeftes voor het kind en de ouder.

Voorschoolse en naschoolse opvang
Hierbij werken wij samen met Partou. Kijk op www.partou.nl voor meer informatie. 

Schoolmaatschappelijk werkster
Hierbij werken we samen met Stichting de Kern. Karina van der Starre is ons Schoolmaatschappelijk werkster. 

Logopedie
We werken ook samen met twee logopedie praktijken: Connect en Trea van der Cingel

Kinderfysiotherapie 
Hierbij werken we samen met Praktijk de Regge, www.kinderfysioderegge.nl.

Overige ondersteuning
Vanuit het expertisecentrum Adapt krijgen wij ondersteuning vanuit de orthopedagoog en volgen onze medewerkers nascholing.

Overige interessante links
Op deze site kunt u aanvullende informatie over de school vinden en de meest recente inspectieresultaten en beoordeling.
www.scholenopdekaart.nl

Op deze site kunt u informatie vinden over de stichting Vivente
www.vivente.nu

Delen: