Samenwerkingspartners

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Samenwerkingspartners

Als school werken wij samen met verschillende instanties/ organisaties die ons ondersteunen vanuit verschillende behoeftes voor het kind en de ouder.

Partou
Kinderopvang bij Partou Mannagras
 
Een Daltonschool is een normale basisschool met extra aandacht voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit (doelmatigheid) en reflectie. Deze kernwaarden zijn de pijlers van het onderwijs en worden ook zo toegepast. Er wordt expliciet rekening gehouden met de behoeften, interesses en competenties van kinderen. Hierdoor vormen kinderen zich tot zelfstandige kinderen die goed kunnen plannen en organiseren.
 
Dit sluit goed uit bij de pedagogische visie van Partou: samen spelen prikkelt de fantasie en stimuleert je kind om zijn talenten te ontdekken en zich op die manier in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat elk kind zich gezien voelt en doen elke dag verschillende activiteiten om de kinderen steeds weer uit te dagen, zowel bij de peuteropvang als de buitenschoolse opvang.
 
Door de nauwe samenwerking met Daltonschool De Zevensprong ontstaat een doorgaande leerlijn en worden de kinderen door de jaren heen goed begeleid in hun ontwikkeling.
 
Peuteropvang met voorschoolse educatie (2-4 jaar)
Bij onze peuteropvang gaan de kinderen op ontdekkingstocht in de speelhoeken en in de kring praten we samen en leren we luisteren naar elkaar. Met onze activiteiten en thema’s dagen we je peuter elke dag uit zich verder te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Met spelletjes, opdrachtjes, liedjes en verhaaltjes werken we bijvoorbeeld aan taal- en spraakontwikkeling.
Heeft je kind hierbij meer ondersteuning nodig? We zijn een gecertificeerde VE-locatie; onze pedagogisch medewerkers zijn extra opgeleid om jouw kind persoonlijk te helpen.
 
Met enige regelmaat brengen we een bezoek aan de kleutergroepen bij De Zevensprong, zodat de kinderen alvast kunnen zien en ontdekken hoe het daar aan toe gaat. Ze leren de leerkrachten kennen en vinden al snel hun weg op school. Zo maakt je kind straks een soepele overstap naar de basisschool.
 
In onze peutergroep is dagelijks plek voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
 
Opvangmogelijkheden
Peuteropvang          ma-di-woe-vrij van 8.30 – 12.15 uur
Je peuter is meerdere ochtenden per week welkom.
 
Op officiële feestdagen en in schoolvakanties zijn we gesloten.
 
 
Opvangkosten en vergoeding
Als je gebruik maakt van kinderopvang, kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid, de kinderopvangtoeslag. Dit hangt af van de hoogte van je inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Meer hierover lees je op de website van www.partou.nl/rekentool
Tip: je kunt op onze website ook meteen een proefberekening van je kosten maken.
 
Subsidie gemeente Zwolle
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen voor gemeentelijke subsidie in aanmerking komen. De gemeente Zwolle vindt het namelijk belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om gebruik te maken van peuteropvang om te leren en te ontwikkelen. Zodat elk kind goed voorbereid is op de basisschool. Denk je dat je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar wil je wel graag dat je kind naar de peuteropvang komt? vragen wij je het formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ in te vullen en bij mijn.partou.nl  te leveren. Wij vragen dan subsidie aan voor je kind bij de gemeente. Dat hoef je niet zelf te doen. Je betaalt wel een ouderbijdrage.
————————————————————————————————-
 
Buitenschoolse opvang en vakantieopvang
De buitenschoolse opvang bij Partou buitenschoolse opvang start als de school uit gaat. Eerst nemen we samen met de kinderen even de middag door met een lekkere, gezonde snack en wat drinken. Dan is het tijd voor actie! Lekker wat gezonds kokkerellen? Knutselen, knippen of schilderen aan onze creatieve tafel? Of levend Stratego in het Twistvlietpark vlakbij? In de vakanties doen we bijzondere workshops en outdoor activiteiten en in de zomer kamperen we twee weken bij de scouting van de Hopman Kippersgroep in Zwolle.
 
Spelenderwijs ontwikkelt je kind z’n talenten, leert organiseren en samenwerken. Maar we hebben vooral heel veel plezier samen!
 
Opvangmogelijkheden
Buitenschoolse opvang                             ma-di-do-vrij vanaf eindtijd school tot 18.30 uur
Vakanties en studiedagen                        ma-di-do-vrij van 07.30 tot 18.30 uur
                                                                     Op woensdag ben je van harte welkom bij bso Partou Winterdijkstraat
 
 
Contact
Wil je meer weten over de opvangvormen en -mogelijkheden bij Partou Mannagras? Neem een kijkje op onze website of vraag een rondleiding aan bij de locatiemanager, Delisa Kosovac. Je bent  van harte welkom.

 
Partou Mannagras
Mannagras 30, Zwolle
038 420 42 57
mannagras@partou.nl
 

Jeugd en Gezinswerker

Nadia Bendriss

Jeugd en Gezinswerker binnen het Primair Onderwijs/ Wijkteam West.

Werkdagen: dinsdag

Bezoekadres: Cultuurhuis, Werkerlaan 1 , 8043LT Zwolle

cid:image001.jpg@01D034A3.8BF7F0A0: 06 251 243 33

@ : n.bendriss@swt.zwolle.nl

Logopedie, dyslexie of fysiotherapie op school
Wanneer u logopedische-, dyslexiezorg en of fysiotherapie voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning op school plaatsvinden. Eventuele behandelingen hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd. In overleg met u en de school zoeken we de best passende mogelijkheid voor uw kind.
 
Waarom op de scholen?
Door zorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de specialisten contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken zij samen de zorg effectiever en efficiënter.
 
Ouderbetrokkenheid
Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten zijn officiële dependances van de logopediepraktijk en Kinderfysio en Regge en hierdoor altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, studiedag, etc, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de logopedist.
Voor de kinderfysiotherapeutische behandelingen geldt dat we u als ouders graag één keer per maand bij een behandeling willen ontmoeten.
 
Samenwerkingspartners
Naast de samenwerking op uw school werken Logopediepraktijk Trea v.d. Cingel,Connect logopedie en Kinderfysio De Regge ook samen met diverse kinderopvangorganisaties, GGD (consultatiebureaus), Pento (audiologisch centrum), zorgverzekeraars en diverse (maatschappelijk)partners in de eerste -en tweedelijns gezondheidszorg.
Uiteraard vindt daar waar nodig afstemming plaats tussen de samenwerkingspartners.
 
Logopedie

De logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. 
 
5-jarigen onderzoek
Onderdeel van de logopedische zorg op school is het 5-jarigen onderzoek. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door de (extern)screenend logopedist. Op deze wijze wordt onafhankelijk en objectief in beeld gebracht of logopedische ondersteuning voor uw zoon/dochter gewenst is. Een eventueel adviesgesprek vindt plaats met de (extern)screenend logopedist.
 
Praktisch
Indien u gebruik wilt maken van de logopedie, dan kunt u zich (via de intern begeleider)  aanmelden. Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Er vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist advies geven over een eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt logopedie volledig vergoed vanuit het basispakket. 

Kinderfysio

De kinderfysiotherapeut van De Regge kan ondersteuning bieden bij motorische achterstanden. Dit geldt zowel op het gebied van fijne motoriek (schrijfmotoriek) als op het gebied van grove motoriek wat kinderen nodig hebben in gymzaal en op schoolplein.  Op de website van De Regge, www.kinderfysioderegge.nl kunt u meer lezen over kinderfysiotherapie.
 
Praktisch
Indien u gebruik wilt maken van de zorg van Kinderfysio De Regge, dan kunt u zich (via de intern begeleider) bij Kinderfysio De Regge aanmelden. Voor vergoeding is geen verwijzing van de (huis)arts nodig. Er vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw hulpvraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs motorische onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de kinderfysiotherapeut advies geven over een eventueel vervolg. Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket. 

Vivente en Samenwerkingsverband 23-05
Vivente maakt deel uit van het regionale Samenwerkingsverband 23-05. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van de ondersteuning en de verdeling van de middelen voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.  Het budget dat een samenwerkingsverband krijgt toebedeeld, baseert de overheid op het aantal leerlingen in de regio. Samenwerkingsverband 23-05 streeft ernaar om de onderwijsondersteuning zo goed mogelijk te regelen.
Schoolbesturen leggen verantwoording af aan het samenwerkingsverband. Daarbij zijn de volgende aspecten essentieel: krijgt het kind onderwijs op de beste plek, wordt het geld daadwerkelijk besteed aan ondersteuning, verloopt het proces goed (geen wachtlijst of thuiszitters).
Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, wordt een groeidossier opgesteld. Daarin staan de eigenschappen, de talenten en de belemmeringen van de leerling vermeld. Soms gebeurt het dat op de school geen recht kan worden gedaan aan de hulpvraag van uw kind, ondanks de geboden extra ondersteuning. Dan doet de school in overleg met ouders een aanmelding bij de CTT (Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid) Deze commissie geeft aan of de leerling wel of niet kan worden toegelaten tot het speciaal(basis)onderwijs.
 

 
Overige interessante links
Op deze site kunt u aanvullende informatie over de school vinden en de meest recente inspectieresultaten en beoordeling.
www.scholenopdekaart.nl

 

Delen: