Vakantieroosters

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Vakantierooster

Zomervakantie
6 juli t/m 14 augustus 2020

Herfstvakantie
 12 t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie

21 december t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari  2021

Goede Vrijdag / Pasen
2  t/m 5 april 2021

Aprilvakantie

 26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaartsdag

13 en 14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Studiedagen

Woensdag 17 juni 2020
Zomervakantie
12 juli t/m 20 augustus 2021

Delen: