Vakantieroosters

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Vakantierooster

Herfstvakantie
17 t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie

23 december t/m 6 januari 2022

Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart  2023

Goede Vrijdag / Pasen
7  t/m 11 april 2023

Meivakantie

 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag

18 en 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

18 juli t/m 25 augustus 2022
24 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen

Woensdag  21 september 2022

Donderdag 17 november  2022

Vrijdag  20 januari 2023
Maandag 6 februari 2023


Woensdag 15 maart 2023

Dinsdag 30 mei 2023

Vrijdag 23 juni 2023

Delen: