Vakantieroosters

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Vakantieroosters

Zomervakantie
6 juli t/m 14 augustus 2020

Herfstvakantie
 12 t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie

21 december t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari  2021

Goede Vrijdag / Pasen
2  t/m 5 april 2021

Aprilvakantie

 26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaartsdag

13 en 14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021
Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021

Studiedagen

Donderdag 17 september 2020
Maandag 19 oktober 2020
Dinsdag 19 januari 2021
Vrijdag 19 maart 2021
Woensdag 23 juni 2021
 

Delen: