Vivente-groep

Christelijke Daltonschool de Zevensprong in Zwolle

Vivente-groep

De Vivente-groep is een ondernemende stichting en verzorgt christelijk onderwijs aan kinderen in Zwolle. Vivente betekent: levendig. Wij bestaan uit 15 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten, zoals het jaarklassensysteem, natuurlijk leren, daltononderwijs en faseonderwijs. Daarnaast hebben wij een school voor speciaal basisonderwijs, een eigen expertisecentrum en een stafbureau. Bij de Vivente-groep werken circa 400 medewerkers en wij bieden ruim 4000 kinderen hoogwaardig christelijk onderwijs.

'Je wordt gekend. Gekend in jouw eigen betekenis, karakter en mogelijkheden.'

Vivente-scholen staan midden in de samenleving en zoeken verbinding met elkaar en met hun omgeving, ouders en verzorgers. Ze delen kennis en ervaring en werken samen. Samen hebben ze de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. 

Voor medewerkers zijn er veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen en hun talenten in te zetten binnen de verschillende onderwijsconcepten. Wij hebben ook een expertisecentrum, EC Adapt, voor leerlingenbegeleiding en schoolontwikkeling voor de scholen.

Elke Vivente-school werkt vanuit de volgende waarden:

  • Ieder mens is een parel in Gods hand
  • Leven doen we met elkaar
  • Verantwoordelijkheid dragen we samen
  • Leren doen we in een veilig klimaat
  • Onderwijs houden we in beweging naar erkenning van het unieke talent van elk kind
 

Waar staan we voor
Bij de Vivente-groep mag je zijn wie je bent. Iedereen is bij ons van harte welkom. Wat we doen is altijd gericht op het kind en op zijn of haar betekenis. Wij zijn er om het kind te laten stralen. Om het uit te dagen het beste uit zichzelf te halen binnen de eigen mogelijkheden. Wij hebben oog voor de wijze waarop het kind leert en sluiten hierop aan.

'Bij ons mag je zijn wie je bent. Wij laten jou stralen!'

Delen: